Archiwa tagu: Maven

Maven ➝ Pivotal. Automatyczne wdrożenie w chmurze

Pisałam już o tym, jak uruchomić aplikację w chmurze Pivotal oraz jak podłączyć do niej bazę danych. W tym odcinku pokażę, jak ułatwić sobie życie i bez wysiłku wdrażać nowe wersje aplikacji zaraz po ich poprawnym zbudowaniu. Wykorzystam do tego plugin Cloud Foundry Maven (Cloud Foundry ≈ Pivotal).

Cel

Wdrożenie nowej wersji w chmurze po wydaniu jednego polecenia. Spoiler – w tym wypadku będzie to:

Realizacja celu

Plugin w pom.xml

Pierwszy tutorial, jak znalazłam w archiwach Cloud Foundry, twierdził, że pluginu nie ma w głównym repozytorium Mavena – konieczne miało być dodanie wpisu w sekcji pluginRepositories pliku pom.xml. Od tego czasu sytuacja uległa zmianie (https://mvnrepository.com/artifact/org.cloudfoundry/cf-maven-plugin) i nie trzeba już zawracać sobie tym głowy.

Konfiguracja pluginu w pom.xml

W moim wypadku wygląda tak:

Czym jest mycloudfoundry-instance? O tym poniżej.

Dane logowania

Dane logowania można podać w konsoli (ale wtedy nie będzie to wdrożenie za pomocą jednego polecenia!), w treści pom.xml (ale wtedy trafią one do systemu kontroli wersji, być może publicznego!), albo zdefiniować je w przeznaczonym dla Mavena pliku settings.xml na własnym dysku. Więcej o samym pliku settings.xml można poczytać tutaj. Szukać go należy (lub utworzyć) na jednej z dwóch ścieżek:

 • ${maven.home}/conf/settings.xml (dla całej instalacji Mavena)
 • ${user.home}/.m2/settings.xml (per użytkownik)

U mnie wpis wygląda tak:

id to nadana przeze mnie nazwa, za pomocą której mogę odwołać się do tej konfiguracji w pliku pom.xml (linia 6 w listingu z konfiguracją).

Więcej informacji

Więcej informacji na temat korzystania z pluginu można znaleźć na stronie https://docs.run.pivotal.io/buildpacks/java/build-tool-int.html.

Napotkane problemy

Wcześniej musiałam tylko raz wyklikać powiązanie pomiędzy aplikacją a usługą MongoDB (mLab). Przy wdrożeniach przez konsolę cf konfiguracja ta była zachowywana. Dlatego początkowo pominęłam definicję serwisów w konfiguracji pluginu (linie 13-21). Błąd! – baza danych była przez to “odczepiana” od aplikacji przy wdrożeniu.

Kod

Jak zwykle w GitHub.

PS.

Wiedziałam, że po zakończeniu konkursu Daj się poznać wrócę do swojego projektu, ale nie byłam pewna, czy chcę na ten temat blogować. Co mnie przekonało? To, że kiedy zapomniałam, jakie czynności należy wykonać w celu podłączenia bazy danych do aplikacji w chmurze, nie musiałam szukać daleko. Zerknęłam jedynie we własne wcześniejsze teksty! W ten sposób zostałam swoim najwdzięczniejszym czytelnikiem.

Na co komu Maven?

Mój zalążek projektu kompiluję i buduję przy użyciu Mavena. Maven (ang. “spec”) to narzędzie do budowania projektów napisanych w Javie. Sam Maven także został napisany w tym języku. Maven pozwala w uporządkowany sposób zarządzać zagadnieniami takimi jak: kompilacja, testowanie, budowanie, wynajdowanie i pobieranie zależności, generowanie dokumentacji.

Po co mi Maven, skoro mogę zbudować projekt w moim IDE? Po pierwsze, IDE nie zawsze jest pod ręką i może nagle okazać się, że na komputerze kolegi nie da się zbudować pilnie poprawionej wersji kodu, gdyż brakuje pięciu bibliotek (a po ich pobraniu – pięciu kolejnych, wymaganych przez te pierwsze). Po drugie, jeśli kod ma być testowany, a nawet wdrażany automatycznie, to przecież potrzebna jest możliwość uruchomienia go z zewnątrz. Po trzecie wreszcie – Maven to cała masa udogodnień i gotowych rozwiązań.

Konfigurację projektu mavenowego umieszcza się w pliku pom.xml. Plik ten można napisać samemu, ale najczęściej jest on generowany przez jakiś inicjalizator. W moim wypadku był to wspomniany już wcześniej Spring Initializr, ale najczęściej szablon generuje sam Maven w oparciu o żądany “archetyp”. Poniższe wywołanie stworzy szkielet aplikacji webowej z odpowiednio zainicjalizowanym plikiem pom.xml:

Powstaje w ten sposób następująca struktura:

Wygląda znajomo?

Plik pom.xml mojego projektu wygląda tak:

Co oznaczają poszczególne elementy?

 • project: obowiązkowy znacznik najwyższego poziomu.
 • modelVersion: informacja o tym, z jakiego modelu DOM (Document Object Model) korzysta dany pom.xml. DOM w Mavenie zmienia się bardzo rzadko.
 • groupId: unikatowy identyfikator organizacji bądź grupy, która stworzyła projekt; najlepiej oparty o URL.
 • artifactId: nazwa głównego artefaktu generowanego przez projekt.
 • packaging: rodzaj wynikowego archiwum (e.g. JAR, WAR, EAR, etc.).
 • version: wersja powstałego artefaktu. SNAPSHOT oznacza wersję roboczą, do której się nie przywiązujemy.
 • name: wyświetlana (np. w dokumentacji) nazwa projektu.
 • description: krótki opis projektu
 • parent: (nieobowiązkowy) nadrzędny pom.xml, w którym zawarte są różne domyślne ustawienia projektu (np. kodowanie, konfiguracja pluginów).
 • properties: właściwości projektu. Ja podaję kodowanie źródeł oraz wersję Javy.
 • dependencies: zależności, czyli biblioteki potrzebne do zbudowania projektu. Jeśli nie ma ich na dysku, zostaną pobrane z repozytorium Mavena. Oprócz id grupy i artefaktu najczęściej trzeba podać także wersję, ale w tym wypadku wersjami podstawowych bibliotek zarządza wspomniany przed chwilą rodzic.
 • build: tu można zdefiniować podstawowe informacje na temat procesu budowania, np. lokalizację zasobów, profile budowania, niezbędne pluginy i ich konfiguracja. Pluginy w Mavenie mogą wszystko: potrafią przeprowadzić statyczną analizę kodu, przeformatować pliki itp. Moja aplikacja korzysta w tej chwili z pluginu Spring Boot Maven plugin, który umożliwia tworzenie uruchamialnych plików z aplikacją webową

Gdzie Maven przechowuje biblioteki?
Jeśli w systemie brakuje wymaganych bibliotek, Maven pobiera je ze zdalnego repozytorium http://mvnrepository.com lub innych wskazanych repozytoriówi umieszcza w repozytorium lokalnym.

Domyślna lokalizacja lokalnego repozytorium Mavena w systemie Windows
Domyślna lokalizacja lokalnego repozytorium Mavena w systemie Windows

Oto najważniejsze standardowe polecenia Mavena (kolejność nie jest przypadkowa):

 • validate: sprawdź, czy projekt jest skonfigurowany w sposób umożliwiający jego zbudowanie.
 • compile: skompiluj kod, jeśli zmienił się od poprzedniego razu
 • test: przetestuj kod (testy jednostkowe, niewymagające wdrożenia).
 • package: w oparciu o skompilowany kod utwórz wynikowe archiwum (np. JAR czy WAR).
 • integration-test: przeprowadź testy integracyjne (może obejmować wdrożenie).
 • verify: sprawdź jakość wynikowego archiwum.
 • install: zainstaluj archiwum w lokalnym repozytorium Mavena. Projekt stanie się wówczas dostępny jako zależność dla innych projektów.
 • deploy: wdróż!
 • clean: usuń wszystkie artefakty wygenerowane przez poprzednie buildy.
 • site: wygeneruj dokumentację (HTML w oparciu o Javadoc).

Jak to wygląda w moim projekcie? W oparciu o pom.xml powstanie plik szafbook-0.0.1-SNAPSHOT.jar. Mogę go uruchomić w konsoli – zawiera wbudowany serwer Tomcata, na którym odpali się moja aplikacja.

console
Maven w konsoli

Mavena można podpiąć pod wszystkie najważniejsze IDE. W Eclipse będzie to wyglądało tak:

Maven zintegrowany z Eclipse
Maven zintegrowany z Eclipse

W kolejnym wpisie postaram się odpowiedzieć (sobie) na pytanie, czy w przypadku mojego projektu warto porzucić Mavena na rzecz coraz popularniejszego systemu budowania Gradle.

Bonus: troubleshooting. Gdzie mój pom.xml?!  Eclipse domyślnie wyświetla pom.xml w postaci formularza. Poniższa ilustracja pokazuje, gdzie kliknąć, żeby dostać się do wersji tekstowej.

Przejście do wersji tekstowej w Eclipse
Przejście do wersji tekstowej w Eclipse